Søk i denne bloggen

tirsdag 27. september 2011

«Med kunnskapsløftet er bruk av digitale verktøy innført som en grunnleggende ferdighet» (Erstad og Hauge 2011, s.211).

«Med kunnskapsløftet er bruk av digitale verktøy innført som en grunnleggende ferdighet» (Erstad og Hauge 2011, s.211). Grunnleggende ferdigheter finnes i kompetansemålene i alle fag. Det ble kastet ned på lokalt nivå å tolke, tilpasse og tilrettelegge.  Dette forutsetter vel at ferdighetene allerede finnes hos lærerne? ( se Erstad og Hauge 2011, s.211).  Gjorde de det, eller var det kanskje gal ende å begynne i? Noen sier at det tar utrolig lang tid å endre noe i skolen, og om vi skulle "skyndet oss sakte" til IKT kompetanse ville kanskje hele databølgen gått av moten før vi trengte å ta med elevene på datarommet. Kanskje det var et veldig bevisst valg?
Å kunne bruke digitale verktøy, en grunnleggende ferdighet på lik linje med å kunne regne, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne utrykke seg muntlig og å kunne lese. Vi står daglig ovenfor endringer og «ofte begrunnes endringer med innføring av ny teknologi. Men situasjonen er mye mer sammensatt og kan eksemplifiseres med temaer som globalisering, miljøutfordringer, krav til etikk og moral, kulturelle utfordringer og økt samhandling på tvers av fag og yrkesgrupper» (Erstad og Hauge 2011, s.212). Alle dette er faktorer i kunnskapsdanninga som skolen må forholde seg til. Kirsti Engelien, Monica Johannesen og Hæge Nore peker på kompleksiteten i læringslandskapet og utfordringer knyttet til dette. Skolens oppgave blir å gi elevene god grunnleggende kompetanse så de blir i stand til å stadig tilpasse seg og sin kunnskap. Engelien, Johannesen og Nore sier det slik:
«Fagforståelse er ikke lenger etablerte faktakunnskaper, men en kompetanse knyttet til kontinuerlig arbeid med faglig, metodisk, personlig og organisatorisk utvikling og læring»(Erstad og Hauge 2011, s.212). Dewey er på helt samme spor  når han peker på "betydningen av kunnskap som redskap for mestring av framtidige utfordringer og samspill med omgivelsene (Dewey 1998)" (Erstad og Hauge 2011, s.212).


«Når bruk av digitale verktøy innføres som en grunnleggende komponent i en undervisningskontekst, oppstår nye komplekse utfordringer både når det gjelder organisering, tilrettelegging og gjennomføring av undervisning» (Erstad og Hauge 2011, s.214). Dette stiller lærerne i klasserommet overfor helt nye utfordringer og det krever en inngående kjennskap til det vi omgir oss med. 
«En sentral faktor ved bruk av IKT i fagene er å ha kunnskaper om digitale ressurser som kan være nyttige i undervisningen» (Erstad og Hauge 2011, s.216). Bare denne lille setningen stiller skolene ovenfor utrolige utfordringer. Hvordan skal man sørge for at lærerne i et raskt voksende virrvarr av teknologi kan ha disse kunnskapene?

Mulig at fortsettelse følger.

mandag 19. september 2011

mandag 190911

 Kort innpå med dagens sitat:
"Forventningen om raske og radikale endringer i skolen med bruk av nye teknologier har i mange sammenhenger blitt skapt uten tilstrekkelig forståelse for at endringene tar tid, og for at de nye verktøyene og arbeidet med dem lett kommer i konflikt med allerede etablerte aktiviteter og former for styring av skolens innhold". 
(Erstad og Hauge 2011, s.37).

onsdag 14. september 2011

Morgentanker

Nå skjer det noe. Det skal forhåpentligvis bli moro med blogg, men jeg har en del "levegger" å rive før dette med blogging blir noen "vindmølle". Det er noen barrierer som skal knuses før jeg føler meg komfortabel med å skrive så mange kan se det. Jeg nevner alt fra dårlig setningsoppbygging til skrivefeil for ikke å glemme innholdet i teksten. Men, det skal gå. Må bare fylle hodet med litt pensum først.

mandag 12. september 2011