Søk i denne bloggen

tirsdag 27. september 2011

«Med kunnskapsløftet er bruk av digitale verktøy innført som en grunnleggende ferdighet» (Erstad og Hauge 2011, s.211).

«Med kunnskapsløftet er bruk av digitale verktøy innført som en grunnleggende ferdighet» (Erstad og Hauge 2011, s.211). Grunnleggende ferdigheter finnes i kompetansemålene i alle fag. Det ble kastet ned på lokalt nivå å tolke, tilpasse og tilrettelegge.  Dette forutsetter vel at ferdighetene allerede finnes hos lærerne? ( se Erstad og Hauge 2011, s.211).  Gjorde de det, eller var det kanskje gal ende å begynne i? Noen sier at det tar utrolig lang tid å endre noe i skolen, og om vi skulle "skyndet oss sakte" til IKT kompetanse ville kanskje hele databølgen gått av moten før vi trengte å ta med elevene på datarommet. Kanskje det var et veldig bevisst valg?
Å kunne bruke digitale verktøy, en grunnleggende ferdighet på lik linje med å kunne regne, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne utrykke seg muntlig og å kunne lese. Vi står daglig ovenfor endringer og «ofte begrunnes endringer med innføring av ny teknologi. Men situasjonen er mye mer sammensatt og kan eksemplifiseres med temaer som globalisering, miljøutfordringer, krav til etikk og moral, kulturelle utfordringer og økt samhandling på tvers av fag og yrkesgrupper» (Erstad og Hauge 2011, s.212). Alle dette er faktorer i kunnskapsdanninga som skolen må forholde seg til. Kirsti Engelien, Monica Johannesen og Hæge Nore peker på kompleksiteten i læringslandskapet og utfordringer knyttet til dette. Skolens oppgave blir å gi elevene god grunnleggende kompetanse så de blir i stand til å stadig tilpasse seg og sin kunnskap. Engelien, Johannesen og Nore sier det slik:
«Fagforståelse er ikke lenger etablerte faktakunnskaper, men en kompetanse knyttet til kontinuerlig arbeid med faglig, metodisk, personlig og organisatorisk utvikling og læring»(Erstad og Hauge 2011, s.212). Dewey er på helt samme spor  når han peker på "betydningen av kunnskap som redskap for mestring av framtidige utfordringer og samspill med omgivelsene (Dewey 1998)" (Erstad og Hauge 2011, s.212).


«Når bruk av digitale verktøy innføres som en grunnleggende komponent i en undervisningskontekst, oppstår nye komplekse utfordringer både når det gjelder organisering, tilrettelegging og gjennomføring av undervisning» (Erstad og Hauge 2011, s.214). Dette stiller lærerne i klasserommet overfor helt nye utfordringer og det krever en inngående kjennskap til det vi omgir oss med. 
«En sentral faktor ved bruk av IKT i fagene er å ha kunnskaper om digitale ressurser som kan være nyttige i undervisningen» (Erstad og Hauge 2011, s.216). Bare denne lille setningen stiller skolene ovenfor utrolige utfordringer. Hvordan skal man sørge for at lærerne i et raskt voksende virrvarr av teknologi kan ha disse kunnskapene?

Mulig at fortsettelse følger.

4 kommentarer:

 1. Har med stor interesse lest noe av det samme som deg, men kanskje med litt annet blikk. Aner jeg skepsis når du sier om grunnleggende ferdigheter, ”Det ble kastet ned på lokalt nivå å tolke, tilpasse og tilrettelegge”? Nettopp pga. den kompleksiteten du viser til, nye faktorer i kunnskapsdannelsen, som globalisering, miljøutfordringer, krav til etikk og moral, kulturelle utforinger og økt samhandling på tvers av fag og yrkesgrupper, bet jeg meg merke i det Engelien Johannesen og Nore sier om at kontinuerlig endring i kravene til kompetanse, gjør at LK06 har en åpen utforming, innhold og arbeidsformer kan justeres etter hvert som kravene til kompetanse endres. Det er også begrunnelse for økt satsing på grunnleggende ferdigheter. (Erstad og Hauge (red.), 2011, s. 212) Tidligere har jeg relatert den friheten/fleksibiliteten som ligger i kunnskapsløftet til målstyring, det er fortsatt relevant, men jeg synes også det er meget relevant og knytte det til de raske endringene og kompleksiteten i samfunnet. I det perspektivet mener jeg det er positivt at LK06 har en åpen utforming. Jeg er helt enig med Andreassen og Gamlem som sier at LK06 er ”en læreplan som forutsetter en utvidet lærerprofesjonalitet” (Andreassen, 2009, s.121) Vi har fått et økt profesjonelt ansvar, det mener jeg er bra.

  SvarSlett
 2. Joda, utfordringene kan synes overveldende. De er der ikke primært i kraft av vedtak og forordninger fra departement og direktorat, men i kraft av den verden vi lever i og den utviklingen vi er en del av. Hvordan vi skal møte dem?
  "Hvis du vil bygge et skip, skal du ikke kalle sammen folk for å hente tømmer og lage verktøy. Du skal ikke delegere oppgaver eller fordele arbeid. Du skal vekke deres lengsel etter det store, åpne havet." (Antoine de Saint-Exupèry)
  Så enkelt, og så vanskelig. (Obs: nå funker google-innlogging hos meg.)

  SvarSlett
 3. Hei!
  I ditt innlegg var det det siste avsnittet som jeg mener synliggjør et av de største problemene vi står ovenfor.
  Du siterer "En sentral faktor ved bruk av IKT i fagene er å ha kunnskaper om digitale ressurser som kan være nyttige i undervisningen (Erstad og Hauge 2011, s.216)". Videre skriver du at "Hvordan skal man sørge for at lærerne i et raskt voksende virvarr av teknologi kan ha disse kunnskapene?".
  En utfordring er hvordan vi skal bidra til at lærerne får denne kompetansen. En annen er hvordan lærerne kan bruke digitale verktøy i undervisningen i prosessen fram mot den nødvendige kompetansen.
  Skal man på lik linje med at lærerne utnytter hverandres kompetanse, også dra nytte av elevenes kompetanse på dette området? Bruker lærerne ikke den kompetansen som elevene besitter fordi de er redde det går utover deres autoritet i klasserommet?
  Jeg er klar over at det er en kjempeutfordring å få elevene til å bidra til en pedagogisk bruk av disse verktøyene. Men er ikke undervisning et samspill mellom lærer og elev?

  SvarSlett
 4. Takk for kommentarer!
  Berit, jeg er også helt enig med Andreassen og Gamlem som sier at LK06 er ”en læreplan som forutsetter en utvidet lærerprofesjonalitet” (Andreassen, 2009, s.121), men jeg mener det er utfordrende og krevende. At kravet til profesjonen i læreryrket økes er bra, men det gir meg litt lyst til å starte med blanke ark.
  Frank,ditt spørsmål: "Skal man på lik linje med at lærerne utnytter hverandres kompetanse, også dra nytte av elevenes kompetanse på dette området?" er betimelig. Vi gjør jo det ellers. Bare tenk på hvordan vi spiller på lag med elevene når det gjelder kompetanse i ulike fag, idretter, musikk og sosialkompetanse, så mitt svar er: jo, det skal vi. De er jo de innfødte!
  Kjell Atle, ditt sitat fra Antoine de Saint-Exupèry "Du skal vekke deres lengsel etter det store, åpne havet" sier nok noe vesentlig om hvordan vi skal få folk til å gjøre det arbeidet som skal til, men det er lettest å frelse de frelste.

  SvarSlett