Søk i denne bloggen

tirsdag 15. november 2011

mandag 151111

Jeg sitter her med tanker om "blogging" i hodet og på bordet foran meg ligger boka "Skoleutvikling og digitale medier". Som den mye, på forelesning, omtalte "Serendipity" åpnet boken seg ganske tilfeldig på side 226 der jeg tidligere har "gula ut" følgende "Her ser vi at nettverk stimulerer til læring gjennom kollektive refleksjoner både mellom kollegaer og ledelse på samme skole og mellom kollegaer på tvers av skoler. Videre har vi erfart at nettverk fungerer som inspirasjon til å se muligheter og å tørre å gå nye veier sammen med kritiske venner.........Nettverk bidrar også til å synliggjøre erfaringer, stimulere til utforskning av muligheter og tillater deltakerne å stille vanskelige spørsmål og søke etter mening". (Erstad og Hauge 2011, s226). Det er fristende å bytte ut ordet nettverk med ordet blogging, uten at jeg har forsket på området, men den nye meningen i teksten beskriver godt mitt forhold til denne modulen der blogging har vært en hovedingrediens. Tidligere i samme kapittel skriver Engelien, Johannesen og Nore "at arbeidet med IKT som skoleutvikling ikke behøver å være enkeltskolers prosjekt, men kan stimuleres av aktivt engasjement fra skoleeier og skolelederes deltakelse i nettverk". (Erstad og Hauge 2011, s225). Og når jeg først er i gang med denne "blogge-bloggen"kom jeg på noe annet jeg har lest: "ny praksis med nye artefakter og praksisregler setter oss istand til å skape nye og motiverende læringsaktiviteter som utfordrer elevenes og lærernes kreativitet og evne til samhandling" (Hoel og Haugaløkken 2007, s.13). Slik jeg føler bloggingen (ny artefakt) har gjort. Den har ført til, for meg, nye og motiverende læringsaktiviteter, og praksisendring.

Nesten sist i dette innlegget vil jeg ha med meg Lev Vygotski som sa "at mennesket ikke kan beskrives atskilt fra den historiske og sosiale sammenhengen det lever i" Altså finnes skolen i en kontekst og elevene må få være en del av sin samtid og den samtiden er også digital. Videre sier Vygotski at "kulturelle redskaper skaper premisser for utviklingen" som dagens artefakter/ digitale medier og til sist fremhever han samhandling og kollektive prosesser. "Vi kan nå lenger ved å stå sammen enn ved å streve alene" (se Erstad 2010, s. 57).

 Vygotski hadde nok ikke tenkt så mye i "de digitale baner", men slik jeg ser det er det fremdeles høyaktuelle synspunkter som understreker viktigheten av å dele, reflektere og kommentere, som vi har gjort i vår bruk av blogg.

Helt til sist tar jeg med et lite utdrag (fritt etter hukommelsen) fra radioprogrammet "Herremagasinet", der Bjelke spurte Riis hva internett er, hvorpå Riis svarte "det er en ledning som går rundt hele verden" og Bjelke kommenterte "alle skjøteledningers mor, altså".

5 kommentarer:

 1. Tenkte jeg skulle vente litt med å kommentere, men klarer ikke å dy meg ;-)
  Nils Petter`s får sannelig sagt det, og sagt det godt. Har ikke så mye mer å si egentlig, men du minner meg på at et refleksjonsnotat skal leveres om godt og vel ei uke.
  Har forresten, litt sjølironisk?, tenkt på meg selv som "dronninga av sitater", nå tror jeg at du må utnevnes som "kongen". Du vet virkelig å velge dem med omhu slik at de passer i sammenhengen.

  SvarSlett
 2. Føyer meg inn i rekken av beundrere! Enig med Berit. Dessuten husker jeg en som satt på Dragvoll og snakka om at å meddele seg skriftlig for all verden, -det kom til å bli tøft! Ha-ha-ha :) Dannelsesreisen med nye artefakter som blogging har hatt en bratt læringskurve, kan vi si at "dette går lukt til himmels"?

  Jeg syns vi kan ta konsekvensen av de erfaringene vi har gjort med blogging og vårt eget læringsutbytte og læringseffekt (for min del har det vært helt glimrende!), og satse på blogging i neste modul også. Herved utfordres alle på gruppa!

  SvarSlett
 3. Slutter meg til kommentarene ovenfor her jeg sitter og leser blogger, trives og lærer på et tidspunkt som ikke har noe med arbeidstid å gjøre. Du uttrykker godt det mange studenter har erfart med bruk av blogg i læringsarbeid. Og om et par uker skal jeg til Berlig og berette om disse erfaringen på Educa Online. Gleder meg! Ja, og er det ikke rart hvordan denne serendipity'en slår til innimellom?

  SvarSlett
 4. Ein artig liten Blogge-blogg, eller kanskje det kan kalles meta-blogging? Fint å se at du kan knytte de gode gamle teoretikere inn i IKT-verda. Mye av det funker jo, sjølv om artefaktene har endra seg. Kult!

  SvarSlett
 5. Kjempeinnlegg, Nils Petter! Som Kristin sier er dette meta-blogging. Blogging er, slik vi gjør det, kommuniksajon rundt bruk av IKT. Statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet stilte følgende spørsmål i innledningen til konferansen "Skolen i digital utvikling: "Hvilken rolle spiller kommunikasjon mellom lærer og elev for læring i arbeidet med IKT"? Jeg kom til å tenke på det mens jeg leste bloggen din.

  Ja, Ann Oline. Bloggingen har utvilsomt gitt økt læringsutbytte. Jeg er med videre.

  SvarSlett